Projekter

En af Dansk Mongolsk Selskabs vigtigste aktiviteter er arbejdet med at hjælpe  og støtte udviklingen i Mongoliet gennem støtte til civilsamfundsorganisationer.  Gennem årene har selskabet med gode resultater gennemført nedenstående udviklingsprojekter i samarbejde med lokale partnerorganisationer:

1997-1999
Gadebørn i Mongoliet. Pilotprojekt rettet mod efteruddannelse/omskoling af Mongolske skolelærere, børneorganisationers og børnepolitiets medarbejdere. Ud over dette arbejdede projektet med at hjælpe og støtte gadebørn og fattige familier. Projektet var finansieret af DANIDA og private donationer.

1999-2002
Udsatte grupper, herunder gadebørn. Fase 1. Fortsættelse af ovenstående pilotprojekt.

1999-2002
Journalistik og Medier i Mongoliet i samarbejde med Danmarks Journalisthøjskole. Projektet var finansieret af DANIDA.

2000-2003
Skoleudvikling i landdistrikter. Projektet omfattede 40 skoler i landdistrikter. Fase 1 i samarbejde med CICED. Projektet var finansieret af Danida og private donationer.

2001
Nødhjælp i forbindelse med ”dzud” (ekstrem kulde) i provinserne Töv og Bayanhongoraimag. Private donationer.

2003-2007
Udsatte grupper i Mongoliet. Fase 2. Finansieret af DANIDA og private donationer.

2005-2008
Skoleudvikling i landdistrikter. Projektet omfattede 80 skoler i landdistrikter. Fase 2 i samarbejde med CICED. Projektet var finansieret af DANIDA.

2008 –
”Avyas” (talent) projektet støtter børn og unge fra fattige familier til at gennemføre kompetencegivende uddannelser på forskellige niveauer. Projektet har hidtil støttet 105 talentfulde unge til at få en faglig uddannelse.  Projektet er støttet af Dæhnfeldt fonden.

2007-2008
Støtte til kortvarende uddannelse og træning af børn fra udsatte familier. Projektet omfattede ca. 10 unge mennesker. Projektet blev støttet af Tokyo Union Church.

2007-2012
Styrkelse af Socialt Partnerskab Netværk i Mongoliet. Projektet var finansieret af DANIDA.

2010
Nødhjælp i forbindelse med ”dzud” (ekstrem kulde) katastrofe. Vi valgte at støtte Dundgobi- og Dornogobi-provinsernes nomader. Nødhjælpen var finansieret af private donationer.

2012-2016
Styrkelse af Partnerskab Netværk i Mongoliet. Projektet var finansieret af CISU.

2019-2023
Skabelse af ansvarlige og bæredygtige samfund i Mongoliet. Projektet er finansieret af CISU.

Se for eksempel: NTS-cases

Den endelige evalueringsrapport for dette projekt ligger her: Evalueringsrapport

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial