Generalforsamling og Tsagaan Sar

Generalforsamling og Tsagaan Sar

OrdinærgeneralforsamlingDagsorden1. Valg af dirigent.2. Formandens beretning om selskabets aktiviteter i 2023.3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2023.4. Fastsættelse af kontingent for 2025.Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.På valg er: Anita Garbers, Jan Koed, Joshua Thomsen, Chalotte VadAlle er villige til genvalg. Enkhzaya Battumur stiller op som nyt medlem af bestyrelsen.Ikke på valg er: Bettina Gram, Bulgan NjamaTseegii Yadamdorj6. Valg af suppleanter.Lars HøjerChuka RinggaardBegge er villige til genvalg.7. Valg af revisor.På valg er: Povl Anker AndersenPovl er villig til genvalg.8. Indkomne forslag.9. Eventuelt.Tsagaan SarEfter generalforsamlingen fejrer vi foråret og det mongolske månenytår Tsagaan Sar med festligt samvær, mad fra buffeten, hjemmelavede mongolske buzz, konkurrencer, musik og dans.Festen starter ca. kl. 18.Pris for deltagelse er 250 kr. pr. person inkl. mad og drikkevarer. Børn og unge under 18 år deltager gratis. Gæster uden medlemskab er meget velkomne til at deltage i festen til samme pris. Dresscode deel, hvis haves. Tilmelding sker ved snarest og senest:mandag den 27. februar 2024at indbetale det aktuelle beløb på bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 7841582 eller på MobilePay 83554. Husk at skrive navnet på deltager(ne) og evt. antal børn. Mærk indbetalingen:Forårsfest eller Tsagaan Sar.Spejdercenter CPH, Wagnersvej 33, 2450 København SVLørdag 2. marts 2023 kl. 16-23Generalforsamlingen er gratis og kun for medlemmer.

Detaljer

Starter den

2. marts 2024 - 16:00

Lokalitet

Spejdercenter CPH

Wagnersvej 33
København SV
Denmark
2450
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial