Bestyrelsen

Valgbare er medlemmer som har betalt kontingent og været medlem af selskabet i mindst et år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling, suppleanter vælges for 1 år. Den nuværende bestyrelse består af:

Henrik Madsen – formand
Henrik har været medlem af Dansk Mongolsk Selskab siden 2003, hvor han gennem KFUM-spejderne engagerede sig i Mongoliet. Med spejderne var han i en årrække med til at drive et DUF/Danida-finansieret organisationsudviklings- og udvekslingsprojekt med Scouts of Mongolia. Chefkonsulent i Region Hovedstaden (Regional udvikling, EU-fonde og erhvervspolitik).

Bulgan Njama – næstformand
Bulgan er født i Mongoliet. Siden barndomsårene har hun boet i forskellige lande i Europa. Er uddannet sociolog og har arbejdet med uddannelsesplanlægning, sociale projekter og træning og uddannelse af socialarbejdere. Desuden har hun været involveret i flere studier og undersøgelser, der vedrører Grønland og Mongoliet. Bulgan er en af initiativtagerne til etableringen af Dansk Mongolsk Selskab i 1990.

Elisabeth Victoria Friis
Arkitekt MAA. Elisabeth har taget sin afgang ved Kunstakademiets Arkitektskole i København med speciale i byplanlægning. Afgangsprojektet omhandlede nye visioner for Ulaanbaatars gerdistrikter og nye bosættelser, som er en konsekvens af migrationen til hovedstaden.

Michael Haslund-Christensen
Filmproducer uddannet fra Den Danske Filmskole og tidligere filmkonsulent fra Det Danske Filminstitut. Har bl.a. lavet film i Mongoliet i 1986 (”Asiens trommer”), 1990 (”Den danske gård i Mongoliet”) og 2002 (”The Wild East – portræt af en storbynomade”). Er i øjeblikket i gang med ”The Great Game” om familierelationen mellem øst og vest gennem de sidste 100 år. Siden 2013 Honorær Konsul for Mongoliet til Danmark.

Anita Garbers
Mødearrangør. Efter første rejse i Mongoliet blev Anita så betaget af landet, at hun meldte sig ind i foreningen. Hun har siden arrangeret rejser til Mongoliet. Anita er tidligere folkeskolelærer.

Bettina Gram
Forlagsredaktør på GO Forlag, som udgiver læremidler til naturfagene. Bettina er uddannet cand. mag. i dansk og ulandspædagogik og har besøgt Mongoliet flere gange. Skriver på freelancebasis artikler om udviklingsforhold i Mongoliet og andre lande.

Lars Højer
Webansvarlig. Lektor og viceinstitutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Lars er uddannet antropolog og har i en årrække forsket i kulturelle, sociale og politiske forhold i Mongoliet.

Jan Koed – kasserer
Desuden ansvarshavende redaktør af medlemsbladet Ger, som Jan også står for grafisk udformning af. Jans første besøg til Mongoliet var i 1988. I 1990 var han med til at stifte Dansk Mongolsk Selskab. Er arkitekt af uddannelse med eget firma.

Henrik Bo Thrane – sekretær
Henrik er mongolsk gift og arbejder som konsulent i markedsføring. Uddannet cand.merc.int.

Ann Fenger Benwell – suppleant
Lektor på Global Nutrition and Health (Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol). Ann er uddannet antropolog og har forsket i køn, sociale forhold og migration i Mongoliet.

Charlotte Vad – suppleant
Arkitekt MAA og medlem af Arkitekter uden Grænser. Chalotte er projektleder på Khovsgol Dairy Project, et udviklingsprojekt i den nordlige Khovsgol provins, hvis formål er at etablere et andelsmejeri ejet og drevet af lokale nomader. Projektet samarbejder og støttes af Mongolske, danske og internationale NGO organisationer, statslige og regionale institutioner, samt forsknings og uddannelsesinstitutioner.
Chalotte er organisator og med til at afvikle ”Mongolia Sunrise to Sunser” et årlige ultra Marathonløb i Khovsgol National Park.