Bestyrelsen

Valgbare er medlemmer som har betalt kontingent og været medlem af selskabet i mindst et år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling, suppleanter vælges for 1 år. Den nuværende bestyrelse består af:

Henrik Madsen – formand
Henrik har været medlem af Dansk Mongolsk Selskab siden 2003, hvor han gennem KFUM-spejderne engagerede sig i Mongoliet. Med spejderne var han i en årrække med til at drive et DUF/Danida-finansieret organisationsudviklings- og udvekslingsprojekt med Scouts of Mongolia. Chefkonsulent i Region Hovedstaden (Regional udvikling, EU-fonde og erhvervspolitik).

Bulgan Njama – næstformand
Bulgan er født i Mongoliet. Siden barndomsårene har hun boet i forskellige lande i Europa. Er uddannet sociolog og har arbejdet med uddannelsesplanlægning, sociale projekter og træning og uddannelse af socialarbejdere. Desuden har hun været involveret i flere studier og undersøgelser, der vedrører Grønland og Mongoliet. Bulgan er en af initiativtagerne til etableringen af Dansk Mongolsk Selskab i 1990.

Elisabeth Victoria Friis
Arkitekt MAA. Elisabeth har taget sin afgang ved Kunstakademiets Arkitektskole i København med speciale i byplanlægning. Afgangsprojektet omhandlede nye visioner for Ulaanbaatars gerdistrikter og nye bosættelser, som er en konsekvens af migrationen til hovedstaden.

Michael Haslund-Christensen
Filmproducer uddannet fra Den Danske Filmskole og tidligere filmkonsulent fra Det Danske Filminstitut. Har bl.a. lavet film i Mongoliet i 1986 (”Asiens trommer”), 1990 (”Den danske gård i Mongoliet”) og 2002 (”The Wild East – portræt af en storbynomade”). Er i øjeblikket i gang med ”The Great Game” om familierelationen mellem øst og vest gennem de sidste 100 år. Siden 2013 Honorær Konsul for Mongoliet til Danmark.

Anita Garbers
Mødearrangør. Efter første rejse i Mongoliet blev Anita så betaget af landet, at hun meldte sig ind i foreningen. Hun har siden arrangeret rejser til Mongoliet. Anita er tidligere folkeskolelærer.

Bettina Gram
Forlagsredaktør på GO Forlag, som udgiver læremidler til naturfagene. Bettina er uddannet cand. mag. i dansk og ulandspædagogik og har besøgt Mongoliet flere gange. Skriver på freelancebasis artikler om udviklingsforhold i Mongoliet og andre lande.

Lars Højer
Webansvarlig. Lektor og viceinstitutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Lars er uddannet antropolog og har i en årrække forsket i kulturelle, sociale og politiske forhold i Mongoliet.

Jan Koed – kasserer
Desuden ansvarshavende redaktør af medlemsbladet Ger, som Jan også står for grafisk udformning af. Jans første besøg til Mongoliet var i 1988. I 1990 var han med til at stifte Dansk Mongolsk Selskab. Er arkitekt af uddannelse med eget firma.

Henrik Bo Thrane – sekretær
Henrik er mongolsk gift og arbejder som konsulent i markedsføring. Uddannet cand.merc.int.

Ann Fenger Benwell – suppleant
Lektor på Global Nutrition and Health (Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol). Ann er uddannet antropolog og har forsket i køn, sociale forhold og migration i Mongoliet.

Charlotte Vad – suppleant